Upute Vlade Republike Hrvatske za privatne iznajmljivače

  • April 13, 2020
  • bookingagent
Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja
(koji nisu u sustavu PDV-a)

Vlada Republika Hrvatske donijela je ukupno 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed
epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno osam ministarstava, od kojih se velik
dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika. Svjesni smo
činjenice da je turistički sektor značajno pogođen ovom epidemijom, te da će dio tereta
pasti upravo na privatne iznajmljivače, žurno smo krenuli u osmišljavanje i donošenje mjera
koja će vjerujemo pomoći da zajedno prevladamo ovo zahtjevno razdoblje.
Cilj ovih mjera je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja
turističke pristojbe s obzirom na to da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer
turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

TURISTIČKA PRISTOJBA (PAUŠAL)
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju
ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN
36/2020 ) stupio je na 26.03.2020. godine.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini.
U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne
jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski
smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se

uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe
oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

TURISTIČKA ČLANARINA (paušal)

S obzirom na činjenicu da su mjerama Vlade RH obuhvaćena porezna davanja čije je
dospijeće u naredna tri mjeseca, odnosno do 20. lipnja 2020., Dopunama Pravilnika o
provedbi općeg poreznog zakona nije obuhvaćeno plaćanje članarine turističkim
zajednicama za osobe koje članarinu plaćaju u paušalu (privatni iznajmljivači i OPG-ovi).
Dospijeće plaćanja prve rate članarine za navedenu skupinu je 31.07.2020. te vas pozivamo
da pratite web stranice Ministarstva turizma te se pravovremeno informirate kada budu
donesene izmjene u tom segmentu.

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

Obveznici plaćanja paušalog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s
obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća
tromjesečno, mogu nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed
posebnih okolnosti.
Zahtjev mogu podnijeti obveznici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele
porezne obveze, te ako nemaju dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, odnosno ako je
iznos njihovog poreznog duga manji od 200,00 kuna.

VIŠE INFORMACIJA NAĆI ĆETE OVDJE