Obavijest o obračunu turističke članarine i TZ 2 obrazac

  • August 20, 2020
  • bookingagent
Obavijest o obračunu turističke članarine

Ovime vas obavještavamo kako je od ponedjeljka 3. kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor
vidljiv obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge
smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s
odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnik o
godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje
članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).
Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za
osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu. Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog
broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih
jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih
jedinica.
Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim
zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih
osoba, izvršila predmetni obračun te podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi
se isti implementirali unutar sustava eVisitor.
VIŠE INFORMACIJA NAĆI ĆETE OVDJE

Obrazac TZ 2 – Obveza dostave obrasca poreznoj upravi

Poštovani privatni iznjamljivači, dolazi 15.siječnja tekuće godine do kada ste obvezni predati
nadležnoj poreznoj upravi OBRAZAC TZ 2 tj. obrazac turističke članarine TZ-u, za prošlu
godinu.
Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevetu u
sobi, apartmanu i kući za odmor. Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti
jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok
dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

No iznimno 2020. godine temeljem dopune pravilnika iz NN 88/2020 Turistička članarina
2020. godine plaća se umanjena 50% samo za redovne krevete u 2020.g. (22,50 kn umjesto
45,00 kn) – u tri rate: do 31.07., 31.08. i 30.09.
Na Početnoj stranici eVisitora pod Obavijesti TZ: Informativni obračun godišnjeg paušalnog
iznosa turističke članarine za 2020. nalazi se obavijest koja se odnosi na vaša zaduženja.

VIŠE INFORMACIJA NAĆI ĆETE OVDJE